Entertainment

Pokémon: Battle Frontier Episodes Added to Pokémon TV

Ash returns to the Kanto region to challenge the Battle Frontier when the ninth season of Pokémon the Series arrives on Pokémon TV this Friday.

Ash returns to the Kanto region to challenge the Battle Frontier when the ninth season of Pokémon the Series arrives on Pokémon TV this Friday.

Read full article or https://www.pokemon.com/us/pokemon-news/pokemon-battle-frontier-episodes-added-to-pokemon-tv/

Author: The Pokémon Company

Most Popular

To Top